پایگاه همایش های ملی و بین المللی انجمن کواترنری ایران- اخبار کنفرانس
نشست تخصصی کواترنری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | 
انجمن کواترنری ایران همزمان با همایش بین المللی کواترنری برگزار می کند:

" نشست تخصصی کواترنری "

با حضور:
اساتید،متخصصان و کارشناسان علوم بین رشته ای

محورها:
- مبحث اول: مبانی،سوابق،علوم مرتبط,جنبه های کاربردی
- مبحث دوم: تبادل نظر
- مبحث سوم:جمعبندی و تدوین
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های ملی و بین المللی انجمن کواترنری ایران:
http://conf.iranqua.ir/find.php?item=1.55.57.fa
برگشت به اصل مطلب