پایگاه همایش های ملی و بین المللی انجمن کواترنری ایران- اخبار کنفرانس
نشست تخصصی ریزگرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | 
 
مدعوین از :
- سازمان جنگل ها و مراتع و ابخیز داری
-پژوهشکده هواشناسی
-پژوهشکده ژئوانفورماتیک دانشگاه تهران
-وزارت نیرو
-دانشگاه شیراز
-دانشگاه اهواز
-پژوهشکده ابخیزداری
-سازمان  هواشناسی
-دانشگاه تهران
-دانشگاه یزد
-دانشگاه ارومیه
-دانشگاه اصفهان
-دانشگاه فردوسی مشهد

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های ملی و بین المللی انجمن کواترنری ایران:
http://conf.iranqua.ir/find.php?item=1.55.56.fa
برگشت به اصل مطلب